Kontakty

Predajca

Názov:ALKON VT sro
IČO:36582379
DIČ:2021855022
IČ DPH:SK2021855022
Mesto:Spišská Nová Ves
PSČ:052 01
Adresa:Zimná 65
Telefón:+421 53 4411857
E-mail:info@alkonvt.sk
Kontakt:Stanislav Puhalla

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 055/6220 781
Fax:
  • 055/ 6224 547